Flags of the United Kingdom and the European Union.Brexit concept.

Tamer Ulay – AB Göçmenlik Hukuku Uzmanı

İngiltere Parlamentosu, Ankara Anlaşması dahil, Brexit sonrası İngiliz göçmenlik kurallarını baştan sona değiştiren yasayı onayladı. 22 Ekim 2020’de yayınlanan yasa metni, Ankara Anlaşması’nda vize uzatım başvurularının çok ciddi değişikliğe uğramayacağını gösteriyor. Yasa, İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki geçici döneminin sona ereceği 31 Aralık 2020 tarihinde, İngiltere saati ile 23.00’de yürürlüğe girecek. Yeni yasanın 31 Aralık 2020 gece yarısı yürürlüğe girmesi ile birlikte, Ankara Anlaşması İngiltere açısından resmen sona erecek, ancak Ankara Anlaşması ile İngiltere’de bulunanların hakları aynen korunacak.

Parlamento onayından geçtikten sonra yasalaşan yeni göçmenlik kurallarında çok sayıda değişiklik yer alırken, Ankara Anlaşması’nda olanlar için bazı önemli kurallar getiriliyor. Suç işleyen, kuralları düzenli olarak ihlal eden, polis veya mahkemeden ya da resmi kurumlardan sürekli ihtar ve uyarı alan, hatta bir ikametgahı olmadan sokakta yaşayanlar için anında sınırdışı edilme kararı verilebilecek.

Ankara Anlaşması 31 Aralık 2020 gece yarısı sona erdiğinde, bu vize türüne başvurular da sona eriyor. Ancak İngiltere’de Ankara Anlaşması vizesi ile bulunanların vizelerini uzatmaları ve kalıcı oturum iznine başvurmaları en az 5 yıl süreyle daha mümkün olacak. Ankara Anlaşması vizesinde olanların İngiltere dışında olan eşlerini İngiltere’ye getirmeleri 31 Aralık 2020 gece yarısından sonra Appendix ECAA – Extension of Stay kurallarına göre değil, Appendix FM kurallarına göre mümkün olacak. Bu, artık Ankara Anlaşması’nda eşlerin vize başvurularında İngilizce yeterlilik belgesine sahip olmasını, İngiltere’de yaşayan Ankara Anlaşması’ndaki eşin ‘minimum gelir kuralını’ yerine getirmesini ve başvuruların ücretli olarak yapılacağı anlamına geliyor. Ancak, 21 yaş altı çocuklar bu kurallardan muaf tutulacaklar ve onlara Appendix ECAA – Extension of Stay kuralları uygulanacak.

İngiliz göçmenlik yasasında ilk kez global bir salgından etkilenenlere yönelik olarak muafiyet kuralları getiriliyor. Covid-19 salgınından dolayı, yılda 186 gün İngiltere’de bulunma kuralını yerine getiremeyenler için esneklik sağlanıyor.

Ankara Anlaşması’nda son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğuna yer verilirken, karar tarihi 31 Aralık sonrası olsa dahi, dosyalar şu anki Ankara Anlaşması kuralına göre değerlendirilecek. Yasada yer alan bu ifadeler, Ankara Anlaşması vizelerinin, başvurular yılbaşından önce yapılmış olsa dahi, karar tarihi yılbaşından sonrası olduğunda vizelerin verilmeyeceği yönündeki spekülasyonlara son noktayı koymuş oluyor. Daha önce de bu konuda bir çok tartışmaya katılmış ve İngiltere vize başvurularında verilen kararların, karar tarihindeki yasalara göre değil, başvuru tarihindeki yasalara göre değerlendirildiğini ve bu kuralın kamu hukukunun en temel prensibi olduğunu bir çok fırsatta belirtmiştim.

Ankara Anlaşması’nda olanları ilgilendiren yukarıda özetlediğim kural değişikliklerini detaylandırmak gerekirse:

Ankara Anlaşması vizesine ilk başvurular sona eriyor.

Brexit sonrasında AB’ye karşı yükümlülükleri sona eren İngiltere’de, Ankara Anlaşması İşçi (Turkish Worker) veya Ankara Anlaşması İşveren (Turkish Businessperson) vizesine ilk başvurular 31 Aralık Saat 23:00’de son bulacak, ancak bu vize ile İngiltere’de bulunanların mevcut vizelerini uzatmaları ve kalıcı oturuma geçiş yapmaları mümkün olabilecek. Vize uzatım kurallarında hiç bir ciddi değişiklik yapılmazken, sadece iyi halli bir insan olma ve bazı kişisel kurallar katılaştırılıyor. Göçmenlik yasasına eklenen ‘Kısım 9 ‘ kuralları, başvuru yapanların başvurularına esas olan dökümanlar dışında, başka hangi nedenlerle red edilebileceğini belirtiyor. Kısım 9 altındaki 2, 3 ve 4. bölümler, başvuranın karakteri ve kişiliğine göre red verme yetkisi verirken; diğer bölümler ilticacılar ve koruma altındakileri, öğrenci iken okuluna devam etmeyenleri, sahte evlilik veya beraberlik yapanları, sınır dışı edilme kararlarını ihlal edenleri ve hatta sokakta uyuyan ve belli bir ikameti olmayan yabancıları sınır dışı edebilmeyi ve vize başvurularının red edilmesini ve varsa vizelerinin iptal edilmesini kolaylaştırıyor.

Kısım 9’daki iyi hal kurallarına göre, 12 ay hapis cezası gerektiren suçları işleyenler, bu suçları ertelenmiş veya para cezasına çevrilmiş olsa dahi, vizeleri hemen iptal edilip sınır dışı edilebilecek. Dahası, hapis cezası gerektirmese dahi suç işlemeyi alışkan haline getirmiş olanlar veya sürekli kural ihlalinde bulunanlar da vizelerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekler.

Göçmenlik yasası Kısım 9 Bölüm 2, 3 ve 4 (Section 2-4 of Part 9 of the Immigration Act) kuralları göçmenleri zorlayacak

Suç işleyen ya da suç işleme eğiliminde olan ya da daha da geniş kapsamda İngiltere’nin ulusal çıkarları, güvenliği veya sağlığını tehlikeye atan yabancılar için, İçişleri Bakanı’na kamu güvenliği, toplum sağlığı ve ülke çıkarlarına dayanarak herhangi bir göçmenin vize uzatım başvurusunu ret edip sınır dışı etme yetkisi (Kısım 9.2.1a) ve varsa mevcut vizesini iptal edip sınır dışı etme yetkisi (Kısım 9.2.2) veriyor. Yasa, İçişleri Bakanı dışında mahkemelere ve kamu güvenliğinden sorumlu kurumlara da mevcut bir vizeyi iptal etme ve sınır dışı etme hakkını veriyor. (Kısım 9.2.1b ve c)

9.2.1. An application for entry clearance, permission to enter or permission to stay must be refused where:
(a) the Secretary of State has personally directed that the applicant be excluded from the UK; or
(b) the applicant is the subject of an exclusion order; or.
(c) the applicant is the subject of a deportation order, or a decision to make a deportation order.
9.2.2. Entry clearance or permission held by a person must be cancelled where the Secretary of State has personally directed that the person be excluded from the UK.

Kısım 9’da suçun kendisi ve kapsamı da oldukça geniş bir şekilde tanımlanıyor. Kısım 9.3, işledikleri fiiller suç olmasa bile, kişilerin kendi karakterleri, bağlantıları veya davranışlarının kamu yararına olmadığı gerekçesiyle vize memurlarına giriş izni veya İngiltere’de kalış izni başvurularını red etmesini, ve (verilmiş vizelerin) iptal edilmesini emrediyor. İngilizce yasa metninde geçen must be ifadesi, karar vericilere hiç bir inisiyatif kullanma hakkı verilmediğine işaret ediyor.

9.3.1. An application for entry clearance, permission to enter or permission to stay must be refused where the applicant’s presence in the UK is not conducive to the public good because of their conduct, character, associations or other reasons (including convictions which do not fall within the criminality grounds).
9.3.2. Entry clearance or permission held by a person must be cancelled where the person’s presence in the UK is not conducive to the public good.

9.3.1’de geçen, göçmenin ‘bağlantıları ve diğer nedenler’ ifadesi (associations or other reasons (including convictions which do not fall within the criminality grounds), keyfi redlerin olacağı sinyalini veriyor. Bir göçmenin yakınları veya görüştüğü kişilerin tehlike arz etmesi veya yargılamaya gerek olmayan ihlallerde bile (Örneğin, hız limitini düşük oranlarda kısa aralıklarla birçok defa ihlal etmek ya da polisten çok sayıda uyarı almak gibi) red verilmesinde vize memuruna yetki veriliyor.

Kısım 9 Bölüm 4, hangi cezai suçlarda red verileceğine ve verilmiş vizelerin iptal edileceğine açıklık getiriyor. Buna göre, İngiltere içinde veya dışında cezası ertelenmiş veya para cezasına çevrilmiş olsa dahi 12 ay ve daha fazla süreyle hapis cezası alanların vize başvuruları red edilecek (Kısım 9.4.1a) veya varsa vizeleri iptal edilecek (Kısım 9.4.2a). Ayrıca herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almasa dahi, kısa aralıklarla aynı suçları birden fazla işlemiş olanlar ve cezası ne olursa olsun suç işlerken birilerinin ciddi şekilde incinmesine sebep olanların da vize başvuruları red edilecek (Kısım 9.4.1b ve c) ya da varsa vizeleri iptal edilecek (Kısım 9.4.2a ve b). Aynı şekilde ilgili bölümlerde kullanılan must be ifadesi vize memurlarınca inisiyatif kullanılmasına hiç bir şekilde izin vermiyor.

9.4.1. An application for entry clearance, permission to enter or permission to stay must be refused where the applicant:
(a) has been convicted of a criminal offence in the UK or overseas for which they have received a custodial sentence of 12 months or more; or
(b) is a persistent offender who shows a particular disregard for the law; or
(c) has committed a criminal offence, or offences, which caused serious harm.

9.4.2. Entry clearance or permission held by a person must be cancelled where the person:
(a) has been convicted of a criminal offence in the UK or overseas for which they have received a custodial sentence of 12 months or more; or
(b) is a persistent offender who shows a particular disregard for the law; or
(c) has committed a criminal offence, or offences, which caused serious harm.

Şu anki mevcut göçmenlik yasasında, ceza sicilinde herhangi bir suç kaydı olanlar için, işlenen suça göre farklı rehabilitasyon süreçleri uygulanıyor ve bu süreçler içinde başvurulmadığı sürece vize alınması veya uzatılmasında sorun yaşanmıyor. Ancak, 22 Ekim değişiklikleri ile bir kez suç işlemiş olanlarda vize reddi verilmesinin yanısıra, mevcut vizeler de iptal edilebilecek. Vize memurlarına inisiyatif verilen düzenleme sadece ertelenmiş veya para cezasına çevrilmiş dahi olsa 12 aydan daha kısa süreli hapis cezalarında, mahkemelerde yargıçlarca verilen para veya toplum yararına çalışma cezalarında, düşük düzeyli suç dahi olsa kişinin adli siciline işlenen polis uyarısı ya da polis yetkisindeki para cezalarında geçerli olacak. Bu durumlarda, vize verilip verilmemesine ve mevcut bir vizenin iptaline İçişleri Bakanlığı’nin mevcut rehabilitasyon yönergesi veya ilerde hazırlanacak farklı yönergelerle karar verilecek. (Kısım 9 Bölüm 9.4.3 ve 9.4.5)

22 Ekim yasasındaki Kısım 9 uygulamalarının Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de bulunanların yanısıra, farklı vize kategorilerindeki diğer göçmenleri de etkileyecek. Örneğin, kamu sağlığı veya güvenliği bahane edilerek vizeler iptal edilebileceği gibi, normalde mahkeme duruşması gerektirmeyen düşük suçlarda dahi (Örneğin mükerrer trafik suçları, ilk kez işlenmiş olsa dahi sigortasız veya yetersiz sigortalı araç ile trafiğe çıkmak, veya daha basit anlamda bir kavgaya karışıp birilerinin incinmesine sebebiyet verme gibi) vizeler iptal edilebilecek veya vize başvuruları red edilebilecek.

Kısım 9 Bölüm 21, sokakta yatan evsizlerin vizelerinin iptal edilmesini ve bu kişilerin vize uzatım başvurularının red edilmesini sağlayacak

İçişleri Bakanlığı vize memurları, vize uzatım başvurusunda bulunanların, başvuru tarihi itibarıyla sokakta yattığına ikna olurlarsa, vize uzatım başvurularını red edebilecek (Kısım 9.21.1) veya varsa mevcut vizeleri iptal edilebilecek (Kısım 9.21.2)

Rough sleeping in the UK
9.21.1. Permission to stay may be refused where the decision maker is satisfied that a person has been rough sleeping in the UK.
9.21.2. Where the decision maker is satisfied that a person has been rough sleeping in the UK any permission held by the person may be cancelled.

Kısım 9 Kuralları 31 Aralık 2020 gece yarısından sonra işlenen şuç ve uyarıları kapsayacak.

Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de bulunanlar, Kısım 9 kurallarına İngiltere’nin AB ile olan geçiş döneminin sonlandığı 31 Aralık 2020 Saat 23:00’den sonra işlenen suç ve alınan ihtar ya da uyarılardan dolayı tabi tutulacaklar. Bir başka ifade ile 31 Aralık öncesi işlenen suç veya alınan ihtarlardan dolayı şu anki yönerge dikkate alınacak yani rehabilitasyon süreci içinde yapılmadığı sürece vize uzatım başvuruları red edilmeyecek ya da mevcut vizeler iptal edilmeyecek.

Bununla birlikte, işlenen cezai suç veya alınan ihtarlar 1 Ocak 2021’den sonra gerçekleşir ise, vizeler hemen iptal edilebileceği gibi vize uzatım başvuruları da red edilebilecek.

31 Aralık 2020 gece yarısı Ankara Anlaşması’nda ilk başvurular son bulurken Ankara Anlaşması vizesine sahip olanların hakları korunuyor

İlk kez Ankara Anlaşmasına başvular 31 Aralık 2020 İngiltere Saati ile 23:00’de sona eriyor ve 1 Ocak 2021’den itibaren Ankara Anlaşması vizesinde sadece vize uzatım başvuruları açık olacak.

Ankara Anlaşması vize uzatımları, 1 Ocak 2021’den sonra ECAA – Extension of Stay yönergesine göre yapılacak. Bu yönerge, 22 Ekim yasasında açıklanan kurallara göre İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Yasada yer alan ifadelere göre, İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yönergede özetle şu talimatlar yer alacak:

 • ECAA Extension of Stay yönergesi Türk İşinsanı ve Türk İşçi vizelerinde uzatım yapmak isteyenleri kapsayacak.
 • Vize uzatım kurallarında 1971 Göçmenlik Yasası hükümleri uygulanacak. Bir başka ifade ile, şu anki kurallara göre uzatım başvuruları değerlendirilecek.
  • Türk İşçi Vizesi’nde olanların işçi statüsünü korumaları ve zorunlu haller dışında sürekli olarak kurallara uygun şekilde çalışmaları gerekecek. Bu kurallar, şu anki yönetmelikte olduğu gibi, ilk 3 yıl aynı işveren, sonraki bir yıl aynı işveren veya aynı sektörde farklı bir işveren ve sonraki yıllarda ise sektör ve işveren kısıtlaması olmaksızın herhangi bir işte çalışmayı gerektiriyor.
  • Türk İşinsanı vizesinde olanlardan, şu anki kurallarda olduğu gibi, kurdukları şirket veya işletmeden, kendilerine ve aile bireylerine yetecek düzeyde gelir elde ediyor olmaları beklenecek. Kurulan şirkette veya işletmede kullanılan sermaye hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kaynağı belli olacak ve yapılan iş gerçek ve tamamen ya da ortaklı işletmelerde en büyük hissedarla en azından eşit koşullarla Türk İşinsanının kontrolünde olması beklenecek.
  • Hem Türk İşçi vizesi hem de Türk İşinsanı vizesi sahiplerinin, yukarıda açıklanan Kısım 9 – İyi Hal Yönergesinde aranılan kuralları sağlamaları beklenecek.

21 yaş altı bağımlı çocuklar, Ankara Anlaşması’nda olan ebeveyn’in vizesine geçiş yapabilecek

22 Ekim yasasında beni en çok şaşırtan kurallardan biri de, bağımlı çocukların yaş limitinin, İngiltere’nin ulusal göçmenlik sınırına indirgenmeden, 21 yaş olarak aynen korunması oldu. Bu olumlu gelişmeden dolayı, Ankara Anlaşması’nda olanlar, İngiltere dışında yaşayan veya İngiltere’de farklı bir vize ile bulunan 21 yaşından küçük çocuklarını, Ankara Anlaşması vizesi kurallarına göre kendilerine bağımlı aile bireyi olarak vize alabilecekler. Çocukların, Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de bulunan anne veya babalarının vizesine geçiş yapabilmesi için, anne veya babalarının Ankara Anlaşması ile kurdukları işten, yeterli gelir elde ettiklerini ispatlaması ve yeterli düzeyde konaklama olanağı sunulacağını göstermeleri yeterli olacak.

Ankara Anlaşmasında olan anne/babasının vizesine geçmek için vize başvurusunda bulunacak olan çocuklardan vize başvuru ücreti alınması ve sağlık katkı payı ödemeleri beklenmiyor.

Ankara Anlaşması eş vizesine geçişlerde veya İngiltere’ye Ankara Anlaşması eş vizesi ile gelişlerde son başvuru tarihi 31 Aralık 2020

Ankara Anlaşması ile İngiltere’de bulunan Türk İşinsanı ya da Türk İşçi Vizesi sahipleri, İngiltere’de farklı bir vize ile yaşayan eşlerini en son 31 Aralık 2020’ye kadar Ankara Anlaşması kurallarına göre üstlerine geçirebilecekler. Aynı şekilde, Türkiyede veya bir başka ülkede yaşayan ve henüz Ankara Anlaşması eş vizesinde olmayanlar da en son 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilecekler. Bu tarihten sonra, eşlerin İngiltere’de bulunan Ankara Anlaşması Türk İşinsanı veya Türk İşçi Vizesi’ndeki eşlerinin vizelerine geçmeleri için Appendix FM, yani normal evlilik vizesinde uygulanan kuralları sağlamaları gerekecek.

Özetlemek gerekirse, Ankara Anlaşması Eş vizesine İngiltere veya İngiltere dışından başvurularda, aranılacak koşullar 1 Ocak 2021’den sonra şu şekilde olacak:

 • 18 yaşını tamamlamış olmaları; ve
 • Evliliğin veya (evli olmayan çiftlerde) beraberliğin gerçek olduğunu ispatlamaları; ve
 • İngilizce’yi A2 düzeyinde bildiklerini girecekleri sınavlarla ispatlamaları; ya da İngilizce konuşan bir ülkeden üniversite mezunu olduklarını ispatlamaları; ya da İngilizce ana dil konuşan ülkelerden birinin vatandaşı olduklarını göstermeleri; ve
 • İngiltere’de yaşayan Ankara Anlaşması’ndaki eşin, yıllık gelirinin en az 18,600 Sterlin olduğunu ispatlamaları; ve
 • IHS – Sağlık Katkı Payı ödemeleri (Şu an için bu rakam onaylanan her vize yılı için 624 sterlindir); ve
 • Vize başvuru ücreti ödemeleri gerekecek.

Covid-19 salgınından etkilenenler unutulmadı: Kalıcı oturum veya vatandaşlık başvurusunda aranılan İngiltere’de ikamet etme kurallarında muafiyet sağlayan etkenlere, seyahat kısıtlaması ve ciddi rahatsızlık engeli de eklendi.

Bilindiği gibi, Ankara Anlaşması ile İngiltere’de bulunanlar, kalıcı oturum başvurusunda bulunurken herhangi bir 12 aylık süreçte İngiltere dışında 180 günden fazla kalmadıklarını ispatlamaları gerekiyor. (Bu kural, vize uzatma başvurularında aranmıyor.)

Ancak İngiliz Hükümeti, Corona salgınından dolayı kimsenin mağdur edilmeyeceği sözünü tutarak, ülkede yaşama kurallarına esneklik getirdi. Getirilen bu esneklik ile Covid-19 salgını ve bu salgından kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle, İngiltere dışında harcanan süreler Ankara Anlaşması Kalıcı Oturum başvurularında dikkate alınmayacak. Bu durum, 22 Ekim tarihli yasada, sürekli ikametgahta muafiyet kurallarına eklenen Uluslararası Seyahat Kısıtlaması ifadesi ile sağlandı. İngiltere içinde iken salgından etkilenen yabancılara vize muafiyeti sağlayan 24 Ocak – 31 Ağustos 2020 tarihlerinin baz alındığı düşünüldüğünde, İngiltere dışında iken salgından etkilenenlere aynı tarih aralıklarında yani 24 Ocak 2020-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında İngiltere dışında harcadıkları sürelerin kalıcı oturum başvurusunda dikkate alınmayabileceğini söylemek mümkün olabilir.

Kısaca özetlemek gerekirse, kalıcı oturum başvurusunda aranılan herhangi 12 aylık bir süreçte İngiltere’de en az 186 gün yaşamış olma kuralı sadece şu gerekçelerle esnekletilecek:

* Ulusal bir krizde yardımcı olanlar (Kraliyet ailesi veya İngiliz Hükümetince görevlendirilenler)
* İnsani amaçlı uluslararası yardım kuruluşlarında görev alanlar veya bir çevre krizinde görevli olanlar
* Seyahat kısıtlamaları veya delil sağlanması durumunda ciddi rahatsızlıklar nedeniyle ülkeden ayrı kalmak zorunda olanlar

Ankara Anlaşması vizesinde olanların sıklıkla sorduğu ve cevabını aradığı sorulardan biri olan, ticaret veya iş amaçlı İngiltere’den ayrı kalınan sürelerin kalıcı oturumda mazeret teşkil edip etmediğidir. 22 Ekim yasası ve mevcut ECAA yönergesindeki ECAA2.1a bendi, ticari ve iş amaçlı İngiltere dışında harcanan süreleri, muafiyet kapsamına almıyor. Dolayısıyla, iş ve ticaret amacıyla da olsa İngiltere dışında kalınan sürelerde bir esneklik sağlanmıyor.

22 Ekim yasası ile Appendix ECAA’ya eklenti yapılarak son halini bulan ECAA 2.1(a) bendi, kalıcı oturumda sağlanan muafiyetleri şu ifadelerle belirtiyor:

The applicant has not been absent from the UK for more than 180 days during any 12 month period in the continuous period, except that any absence from the UK for the purpose of:
(i) assisting with a national crisis; or
(ii) assisting with an international humanitarian or environmental crisis
overseas; or
(iii) as a result of travel restrictions or serious illness,
shall not count towards the 180 days, if the applicant provides evidence that this was the reason of the absence(s)

Ankara Anlaşması başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar kabul edilecek ve bu başvurular mevcut Ankara Anlaşması kurallarına göre değerlendirilecek

İngiliz İçişleri Bakanlığı, kamu hukukuna uygun olarak, bazı istisnalar dışında, neredeyse tüm vize kategorilerinde, karar tarihindeki yasa ve yönetmeliklere göre değil, başvuru tarihindeki yasa ve yönetmeliklere göre karar vermekte, bu kararları geçici olarak oluşturulan geçiş dönemi (transition period) kurallarıyla sağlamaktadır. Vize başvurusunda başvuru tarihi yerine karar tarihindeki yasaları öngeren bazı istisnalar da vardır: Bir girişim için başvuru anında bir hak sağlamayan vize türleri (örneğin turist veya öğrenci vizeleri) ya da vize kuralları bir başka bakanlık ya da resmi ya da özel kurum kararına veya yönetmeliğine bağlı olan vizeler (Örneğin, doktor olarak çalışma izni vizesine başvuran ancak doktor olma yeterliliğinde NHS ya da Genel Medikal Konsey’in kuralları değiştirmesi nedeniyle, başvuru tarihindeki kuralların geçersiz olması).

Geçmişte, yürürlükten kaldırılan vize kategorilerinde, başvuru tarihindeki kuralların uygulandığı vize türlerine Au Pair vizeleri, HSMP vizeleri, Ankara Anlaşması Kalıcı Oturum Başvuruları (16 Mart 2018 öncesi ve sonrası), TIER 1 Yatırımcı Vizesinde yatırım limiti değişiklikleri, TIER 2 Entrepreneur vizesi örnek olarak verilebilir. Bu ve benzeri diğer geçici yerleşim ve çalışma olanağı sağlayan vizelerde yapılan her değişiklik ve kategori iptallerinde sürekli olarak geçiş dönemi uygulaması yapılmıştır ki bu durum kamu hukuku açısından kaçınılmaz bir hak teşkil etmektedir.

Ankara Anlaşması vizesinde son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak 22 Ekim yasasında 3. sayfa Uygulama (Implementation) başlığı altında yer almış ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvuruların, bu tarihten sonra dahi mevcut Ankara Anlaşması kurallarına göre değerlendirilmesi güvence altına alınmıştır. İlgili uygulama kuralı yasa metni içinde aşağıdaki eklenti ile ifade edilmiştir.

The following changes shall take effect at 11pm on 31 December 2020:

Introduction (Provision for Irish citizens)
Appendix FM
Appendix FM-SE
Appendix AR (EU)
Appendix ECAA Extension of Stay
Appendix ECAA Settlement.

In relation to the changes above which take effect at 11pm on 31 December 2020, if an application for entry clearance, leave to enter or leave to remain has been made before 11pm on 31 December 2020, the application will be decided in accordance with the Immigration Rules in force on 30 December 2020.


Tamer Ulay

Tamer Ulay, İngiltere ve Avrupa Birliği göçmenlik hukuku uzmanı olarak, Londra merkezli Garth Coates Göçmenlik Hukuku firmasında yönetici dosya uzmanı görevini sürdürmektedir. Bu blog sitesinin yöneticileri ve yazarlarından biri olarak, göçmenlik yasalarında olan değişiklikleri, vizelerde yaşanan sorunları ve İngiliz göçmenlik mahkemelerinin kararlarını bilgisayar ekranlarınıza taşıyor. Sektörde yaklaşık 30 yılı aşkın deneyimiyle sadece İngiltere'ye yönelik göçmenlik başvurularına değil, aynı zamanda başta Portekiz ve Yunanistan olmak üzere, Kıbrıs, İtalya ve İspanya'da gerçekleştirilen altın vize ve yerleşim başvurularına da yanıt vermektedir. Tamer Ulay, aynı zamanda AB ve Karayip Adaları'ndaki oturma izinleri ve çifte vatandaşlık programlarına odaklanan Coates Global firmasının üst düzey yöneticisi ve iş geliştirme direktörüdür. 'Vizesiz Dünya' blog sitesi hakkındaki eleştiri ve yorumlarınızı, Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'ye yönelik göçmenlikle ilgili taleplerinizi Tamer Ulay ile paylaşmaktan çekinmeyin. İletişim: Email: tamerf@garthcoates.com Whatsapp: +44 791 612 05 44

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.