Ankara Anlaşmasında red vermek için yeni bahaneler

Son zamanlarda Ankara Anlaşması vizelerindeki redlerin nedenleri, malum nedenler dışında iki ana sebebe dayanıyor. Birincisi, süresiz oturum iznine (indefinite) eş, partner ve/veya çocukları ile birlikte başvuranların, İngiltere’de en az iki yıl süreyle, eş ve çocukları ile birlikte yaşadıklarının ispatlanması isteniyor. İki yıldan daha kısa süreyle yaşayan eş ve çocuklara red veriliyor. Devamı…